MATERIAŁ
SPONSOROWANY
open open

ILOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ Z OZE

Energia wytworzona w latach 2005-2022, potwierdzona świadectwami pochodzenia, wydanymi do dnia 30.06.2023 r.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

PRAWO I FINANSOWANIE

F-GAZY

W lutym 2024 roku w oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów) zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014. To wynik blisko dwóch lat prac i gorących dyskusji prawodawcy UE z przedstawicielami branży. Rozporządzenie ma obowiązywać bezpośrednio na terytorium państw członkowskich, a zatem nie będzie konieczne implementowanie go do krajowych porządków prawnych. 

CZYM SĄ F-GAZY?

JAKIE UNIJNE PRZEPISY REGULUJĄ KWESTIE F-GAZÓW?

CZEGO DOTYCZY NOWE ROZPORZĄDZENIE F-GAZOWE?

CZYTAJ WIĘCEJ

FOTOWOLTAIKA

PRZYROST MOCY W FOTOWOLTAICE W MW W 2023 ROKU

Żródło: opracowanie IEO na podstawie IRENA i URE

14260

1. NIEMCY

5400

2. HISZPANIA

5234

3. WŁOCHY

4662

4. POLSKA

4304

5. HOLANDIA

3201

6. FRANCJA

CZYTAJ WIĘCEJ

POMPY CIEPŁA

CZYNNIKI CHŁODNICZE STOSOWANE W POMPACH CIEPŁA

R410A

R410A – to blisko azeotropowa mieszanina czynników R32 (50%) i R125 (50%). Oznacza to, że mieszanina zachowuje się podobnie jak czynnik jednorodny i ma niewielki poślizg temperaturowy. Powszechnie stosowana w układach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła. Jest zamiennikiem wycofanego z użycia czynnika R22. Cechuje się zerowym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej, a współczynnik GWP = 2088.

R410A

R134a

R134a – jest czynnikiem jednorodnym, powszechnie stosowanym w układach klimatyzacyjnych, jednostkach split, klimatyzacji samochodowej. Wykorzystywany jest również w pompach ciepła głównie przeznaczonych do podgrzewania c.w.u. Nie niszczy warstwy ozonowej, a jego wartość współczynnika GWP wynosi 1430.

R134a

R407C

R407C – to mieszanina czynników R32 (23%), R125 (25%) i R134A (52%). Stosowana w układach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła. Jest to mieszanina zeotropowa,  o poślizgu temperaturowym 7K. Temperatura odparowania pomiędzy wlotem do parownika a wyjściem ulega zmianie. W przypadku niekontrolowanego wycieku lub ubytku części czynnika serwisant musi usunąć pozostałą część, ponieważ nie wiadomo, który składnik mieszaniny ulotnił się, a który pozostał w instalacji. Prawidłowe napełnianie układu wykonywane jest tylko i wyłącznie przez fazę ciekłą.

R407C

R32

R32 – czyli difluorometan, popularny m.in. w klimatyzatorach i pompach ciepła. Jest proponowany jako zamiennik R410a. Wartość GWP wynosi 675 i jest prawie 70% mniejsza niż dla R410. Ma nieco wyższe ciśnienia pracy i obecnie jest wykorzystywany w pompach ciepła oraz układach klimatyzacji. Dzięki swoim właściwościom termodynamicznym charakteryzuje się wyższą efektywnością. Ponadto wymaga mniejszej ilości czynnika. Zaliczany jest do grupy czynników A2L, czyli umiarkowanie palnych.

R32

R1234yf 

R1234yf – jest proponowanym zamiennikiem dla czynnika R134a. Wykazuje prawie identyczne właściwości termodynamiczne i jest stosowany powszechnie w klimatyzacji samochodowej oraz przenośnych pompach ciepła. Charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem GWP = 4 oraz zerowym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej. Należy do klasy czynników grupy A2L, czyli umiarkowanie palnych. W przypadku zapłonu ubocznym produktem jest fluorowodór, który w kontakcie z wodą lub wilgocią tworzy kwas fluorowodorowy.

R1234yf

R454C

R454C – jest jedyną mieszaniną zeotropową, mającą niską wartość współczynnika GWP = 146. W jego skład wchodzi czynnik R32 oraz R1234yf (udział procentowy wynosi odpowiednio: 21,5% R32 oraz 78,5% R1234yf). Cechuje go poślizg temperaturowy 7,8K, należy do grupy czynników A2L. Pozwala osiągać wyższe współczynniki COP nawet o 15% (https://www.stiebel-eltron.pl/pl/produkty-rozwiazania/nowosci-i-rozwiazania/czynnik-chlodniczy-r454c.html – dostęp z 5.02.2023).

R454C

CZYTAJ WIĘCEJ

ENERGIA Z WIATRU

NOWE INSTALACJE ONSHORE W POLSCE
W LATACH 2013-2023 (GW) WRAZ Z PROGNOZĄ NA 2030 R.

Źródło: Raport "Energetyka wiatrowa w Polsce" 2024 - edycja 11, TPA Poland / Baker Tilly TPA na podstawie danych URE, ARE, PSEW, PEP2040

CZYTAJ WIĘCEJ

WYBRANE REALIZACJE